Αγωγή Υγείας

Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ΑθήναςΥπεύθυνη

Μπακάλη Μαλαματή

Συμβουλές για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων


ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ

• Έχουμε την διάθεση να ανακαλύψουμε, να περάσουμε καλά
• Σχηματίζουμε ομάδες με παιδιά που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

• Βάζουμε τους στόχους της ομάδας
• Αποφασίζουμε όλοι μαζί για την πορεία της ομάδας
• Καλλιεργούμε την εμπιστοσύνη των μελών
• Ανοιγόμαστε στην ομάδα
• Δίνουμε συχνή ανατροφοδότηση (feedback)
• Ενεργοποιούμε τους διστακτικούς αναθέτοντας συγκεκριμένους ρόλους σε κάθε μέλος
• Παραμερίζουμε προσωπικές αντιπάθειες και συνεργαζόμαστε
• αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αντί να τα παραμερίζουμε

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

• Ανακεφαλαιώνουμε τα οφέλη από το πρόγραμμα
• Συζητάμε με όλους και αναλύουμε τις εμπειρίες μας προσπαθώντας να εντοπίσουμε προβλήματα, εμπόδια ή τι διευκόλυνε την εφαρμογή του προγράμματος
• Αναφερόμαστε στην συμβολή κάθε ενός χωριστά
• Γιορτάζουμε όλοι μαζί τις επιτυχίες της ομάδας


Αν θέλετε καταφορτώστε το αρχείο .doc από εδώ.