Αγωγή Υγείας

Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ΑθήναςΥπεύθυνη

Μπακάλη Μαλαματή

 

Συχνές Ερωτήσεις

 

- Πόσα παιδιά μπορούν να πάρουν μέρος σε ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας;
Ο ιδανικός αριθμός είναι 20-30 παιδιά (ένα τμήμα).

-Πόσοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εφαρμογή ενός προγράμματος;
Όσοι θέλουν, αρκεί να γνωρίζουν ότι οι ώρες που μπορεί να δικαιολογηθούν συνολικά για κάθε πρόγραμμα, ως συμπλήρωση ωραρίου, δεν μπορούν να υπερβούν τις δύο ανά εβδομάδα.

-Πόσες ώρες συμπλήρωση ωραρίου μπορεί να δικαιολογήσει ένα πρόγραμμα;
Κάθε πρόγραμμα μπορεί να δικαιολογήσει έως 2 ώρες συμπλήρωση ωραρίου.

-Πόσα προγράμματα μπορεί να αναλάβει ένας εκπαιδευτικός σε ένα σχολικό έτος;
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να συμμετάσχει συγχρόνως σε 2 προγράμματα το πολύ.

-Πόσο χρόνο διαρκεί ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας;
Η διάρκεια ενός προγράμματος κυμαίνεται μεταξύ 2 και 6 μηνών, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα συνέχισης και μέσα στην επόμενη σχολική χρονιά.

-Ποιος θα με βοηθήσει στην υλοποίηση του προγράμματος;
Το γραφείο Αγωγής Υγείας διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό, έτοιμο προς εφαρμογή από τους καθηγητές που αναλαμβάνουν ένα πρόγραμμα. Εκτός αυτού, οι υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας της διεύθυνσης είναι πάντα στην διάθεση των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό του προγράμματος, την ενημέρωσή τους για σχετικά θέματα, τη σύνδεσή τους με φορείς υγείας και την ενίσχυσή τους με κάθε δυνατό τρόπο.

-Πως θα μάθω περισσότερα για την βιωματική μάθηση;
Κάθε χρόνο το γραφείο Αγωγής Υγείας της διεύθυνσής μας οργανώνει σεμινάρια βιωματικής μάθησης σε συνεργασία με διάφορους εγκεκριμένους φορείς, με σκοπό να κατανοήσουν οι καθηγητές τη βιωματική μέθοδο και να γνωρίσουν κάποιες τεχνικές εφαρμογής της. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στα σεμινάρια ενημερώνονται εγκαίρως με σχετική ειδοποίηση που αποστέλλεται στα σχολεία.