ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ» (11/3/2010 - 13/5/2010)

Οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) Διεύθυνσης και 2ου Γραφείου της Δ' Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθήνας -σε συνεργασία με το Σύμβουλο Πληροφορικής κ. Ιωάννη Λιγνό- διοργανώνουν ενημερωτικό σεμινάριο σε θέματα δικτύων Η/Υ. Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Σύμβουλο Πληροφορικής κ. Ιωάννη Λιγνό.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Εισηγητές:

- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ (Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Διεύθυνσης)
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΑΚΗΣ (Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ 2ου Γραφείου)
- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ (Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ 2ου Γραφείου)
- ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Τεχνικός Συνεργάτης Διεύθυνσης)
- ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΙΑΧΟΣ (Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Διεύθυνσης)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερομηνίες Επιμορφωτικών Συναντήσεων:

Εβδομάδα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
-
11-3-2010
16-3-2010
-
18-3-2010
23-3-2010
-
-αργία-
13-4-2010
-
15-4-2010
20-4-2010
-
22-4-2010
27-4-2010
-
29-4-2010
04-5-2010
05-5-2010
06-5-2010
11-5-2010
12-5-2010

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου: 17:00 – 20:30

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Περιεχόμενο Επιμορφωτικών Συναντήσεων:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

1.1

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

1.1.1

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ – ΤΥΠΟΙ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ

 

1.1.2

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – (κάρτες Δικτύου, Ηub, Routers, Switches, Repeaters κ.λπ.)

 

1.1.3

ΜΟΝΤΕΛΑ OSI και TCP/IP – Γενικά για ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

 

1.1.4

Ipv4 – ADDRESSING (subnet mask)

 

1.1.5

Ipv6 – ADDRESSING

 

1.1.6

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

1.1.7

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΚΤΥΩΝ (HTTP, TCP, UDP, IP, DHCP(Server) protocols, ICMP-TELNET, ARP)

 

1.1.8

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ETHERNET (ports)

1.2

Πρακτική Άσκηση

 

1.2.1

Δημιουργία ενός απλού δικτύου με Server, Switch, hub και τερματικά.

 

1.2.2

Εξομοίωση Λειτουργίας τοπικού Δικτύου (Αποστολή ενός σήματος ping και παρακολούθηση των πακέτων που κυκλοφορούν στο δίκτυο ICMP, ARP, IP και Ethernet)

1.3

Πρακτική Άσκηση

 

1.3.1

Δημιουργία ενός δικτύου με HTTP Server, Switch, hub και τερματικά και παρακολούθηση των πρωτοκόλλων-πακέτων (TCP, UDP, ARP, IP και Ethernet)

 

1.3.2

Αξιολόγηση του δικτύου - συζήτηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

2.1

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΥΤΕΡ (Router)

 

2.1.1

Γενικά περί ΡΟΥΤΕΡ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, CONFIG FILE, Λειτουργικό σύστημα IOS του ρούτερ)

 

2.1.2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ρυθμίσεις για όνομα, κωδικό πρόσβασης (Password, con, vty, IP address κ.λπ.)

 

2.1.3

Εξομοίωση ενός απλού δικτύου με έναν ρούτερ (ρυθμίσεις)

 

2.1.4

Πρωτόκολλα Δρομολόγησης Πακέτων (ΣΤΑΤΙΚΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΑ, RIP(1,2), OSPF ROUTING)

 

2.1.5

Δίκτυο με 2 και 3 ρούτερς

 

2.1.6

Σύνδεση ΡΟΥΤΕΡ με tftp (file transfer protocol)

2.2

Πρακτική Άσκηση

2.3

Πρακτική Άσκηση (Router RIP V.2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η

3.1

SWITCHES

 

3.1.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ρυθμίσεις για όνομα, κωδικό πρόσβασης (Password, VLAN, address κ.λπ.)

 

3.1.2

Δημιουργία - ρυθμίσεις VLAN

 

3.1.3

SECURITY PORT

 

3.1.4

Σύνδεση με ΡΟΥΤΕΡΣ (trunks)

3.2

Πρακτική Άσκηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

4.1

WAN’s

 

4.1.1

WAN’s

 

4.1.2

FRAMES (PPP, HDCP, FRAME RELAY) – ENCAPSULATION

 

4.1.3

DHCP

 

4.1.4

NAT – PAT

 

4.1.5

ACCESS LIST (ACL’s)

4.2

Πρακτική Άσκηση

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Υποστηρικτικό Υλικό:

Ενότητα 1η

Θεωρία:

- ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (zip ~ 9Mbyte)

Παρουσιάσεις:

- 1. Πρωτόκολλα και αρχιτεκτονική δικτύου OSI LAN WAN ( 1,8Mbyte)

- 2. Πρωτόκολλο ARP ( 757Κbyte)

- 3. Πρωτόκολλο IP ( 525Κbyte)

- 4. OSI-TCP-UDP ( 2,4Mbyte)

Ασκήσεις:

- 1η Άσκηση με Λύσεις & Απαντήσεις (zip ~ 32Kbyte)

- Ασκηση 0 στο packet tracer ΓΕΝΙΚΟ ( 102Kbyte)

- Ασκηση 1 στο packet tracer ICMP ARP ( 137Kbyte)

- Ασκηση 2 στο packet tracer ICMP ARP - 2 ( 149Kbyte)

- Ασκηση 3 στο packet tracer TCP/IP ( 142Kbyte)

- Ασκηση 4 στο packet tracer DHCP ( 100Kbyte)

- Ασκηση 5 στο packet tracer UDP ( 116Kbyte)

Ενότητα 2η

Θεωρία:

- ΕΝΟΤΗΤΑ 2η (zip ~ 1,2Mbyte)

- Ενότητα 2η ( ~ 2,1Mbyte)

Ασκήσεις:

- intro simple 1 router.pkt ( 8Kbyte)

- Άσκηση 1η ( 59Kbyte)

- simple 2 routers.pkt ( 6Kbyte)

- simple 2 routers OSPF.pkt ( 6Kbyte)

- simple 2 routers RIP.pkt ( 6Kbyte)

- Ασκηση στο στο packet tracer router ( 152Kbyte)

- Παράδειγμα για τις Βασικές Ρυθμίσεις σε 3 Δρομολογητές ( 98Kbyte)

- Άσκηση OSPF ( 66Kbyte)

- Topology OSPF.pkt ( 9Kbyte)

- Topology OSPF FINAL.pkt ( 10Kbyte)

Ενότητα 3η

- ΕΝΟΤΗΤΑ 3η (ΟΛΑ) (zip ~ 1,3Mbyte)

Θεωρία:

- Ενότητα 3η ( ~ 692Kbyte)

- Παρουσίαση Μάριου ( ~ 492Kbyte)

Ασκήσεις:

- Άσκηση 1η ( 326Kbyte)

- Askisi3_1.pkt ( 9Kbyte)

- Άσκηση 2η ( 178Kbyte)

- Askisi3_2.pkt ( 19Kbyte)

Ενότητα 4η

Θεωρία:

- Ενότητα 4η ( ~ 1,03Mbyte)