Για την είσοδό σας στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Δ' Αθήνας, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.