Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς που αιτούνται τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ότι η σχετική άδεια θα ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κάθε ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού., χωρίς τη δυνατότητα αναδρομικότητας.

Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως στην Υπηρεσία με ηλεκτρονικό τρόπο λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας.

 

    

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και προκειμένου να είναι δυνατή η εξέτασή τους από το αρμόδιο Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Οι μόνιμοι/ες, καθώς και οι αναπληρωτές/τριες κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 eidikiagogi[at]sch.gr  (αντικαταστήστε το [at] με τον χαρακτήρα @ )

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να τα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Αττικής.

ΑΡΜΟΔΙΑ Η ΚΑ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗ