Σας γνωρίζουμε ότι το κενό που έχει δοθεί στον κλάδο ΠΕ02 στο 5ο Γ/ΣΙΟ Ν. Σμύρνης, δεν υφίσταται.