Η υποβολή των αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας ΕΑΕ, κατηγορίας Τ.Ε. και Δ.Ε.,   θα λαμβάνει χώρα στη Δ/νση  από 06/06/2019 έως 21/06/2019 και από ώρα 11:00 έως 14:00.