Η υποβολή δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ' Αθήνας (4ος όροφος), στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκπ/κών Ειδικής Αγωγής, θα πραγματοποιείται καθημερινά από τις 9:00 π.μ.-13:00 μ.μ.(Από τις 2 έως 30 Μαΐου 2019)