Για τα έντυπα απόλυσης Αναπληρωτών ΔΔΕ Δ’ Αθήνας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως προσέλθουν στη Δ/νση μας Συγγρού 165 (4ος όροφος-Γρ 407) από  Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 8:00 έως 12:00.