Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δ’ Αθήνας στο πλαίσιο της λήψης  μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 σε χώρους εργασίας, σας ενημερώνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

Όπου απαιτείται φυσική παρουσία των συναλλασσομένων και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις η προσέλευση θα γίνεται υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-20 Υπουργείο Εσωτερικών)

Κατά την προσέλευση του κοινού η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Εμβολιασμός εκπαιδευτικών για COVID-19

Την Δευτέρα 14/6/2021 η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντος εκπαιδευτικού ήταν : 27/10/1965

----------------------------------------------------------------------------------------