Οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ-Ανάληψη Υπηρεσίας        Οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης θα είναι ανοικτές κάθε Τετάρτη από 01/07/2020 έως 31/08/2020