08. Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (e-me.edu.gr)
#1
e-me είναι η διαδικτυακή Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα που διατίθεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς. Παρέχει έναν ασφαλή «χώρο» για συνεργασία και επικοινωνία μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και σχολείων καθώς και ψηφιακά «εργαλεία» για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης.
Αναλυτικές οδηγίες
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)