ΥΑ - Εγκύκλιοι - οδηγίες - ανακοινώσεις για τον Covid-19 και την ΕξαΕ
#1


.pdf   01. Λοίμωξη από το Νέο Κορωνοϊό Sars–Cov-2 (Covid-19) Οδηγίες για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 7:9:2020.pdf (Size: 249.19 KB / Downloads: 97)
.pdf   02. Εγκύκλιος για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 9:9:2020.pdf (Size: 469.13 KB / Downloads: 142)
.pdf   03.ΦΕΚ για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων.pdf (Size: 182.23 KB / Downloads: 97)
.pdf   04. Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 21:9:2020.pdf (Size: 1.06 MB / Downloads: 104)
.pdf   05 Συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων ΠΔΕ Αττικής.pdf (Size: 407.01 KB / Downloads: 101)
.pdf   06. Οδηγίες για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών από Δευτέρα 9:11:2020.pdf (Size: 847.17 KB / Downloads: 111)
.pdf   07. Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 8:11:2020 (Εγκύκλιος).pdf (Size: 465.48 KB / Downloads: 103)
.pdf   08. Υπουργική Απόφαση για την ΕξαΕ 8:11:2020_YA.pdf (Size: 113.57 KB / Downloads: 107)
.pdf   09. Η ΚΥΑ για τα νέα μέτρα 8:11:2020.pdf (Size: 986.82 KB / Downloads: 120)
.pdf   10. Νέες οδηγίες και πληροφορίες για την ΕξαΕ 14:11:2020.pdf (Size: 253.46 KB / Downloads: 93)
.pdf   11. Τροποποίηση ΥΑ για την ΕξαΕ 14:11:2020.pdf (Size: 163.09 KB / Downloads: 111)
.pdf   12. ΦΕΚ 4654 Β ΚΥΑ Αναπλήρωση ωρών για τις καταλήψεις 21:10:2020.pdf (Size: 116.92 KB / Downloads: 96).pdf   13. Εγκύκλιος για την εξ αποστάσεως υλοποίηση της αξιολόγησης.pdf (Size: 137.19 KB / Downloads: 101)


Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)