ΣΥΝΘΕΣΗ    ΠΥΣΔΕ  Δ΄   ΑΘΗΝΑΣ

  1. Βαρελάς  Αριστοτέλης, κλ. ΠΕ18.15, Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος  με αναπληρωματικό μέλος τον Βαμβακερό Ξενοφώντα, κλ. ΠΕ04.02, Διευθυντή του 6ου ΓΕΛ Γλυφάδας
  2. Μεσσάρη Αναστασία, κλ. ΠΕ02, Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου, ως  Αντιπρόεδρος με αναπληρωματικό μέλος την Μαυραντωνάκη-Καψάλη Κωνσταντίνα, κλ. ΠΕ02, του 1ου ΕΠΑΛ Αγ. Δημητρίου
  3. Παντελεάκος Θωμάς, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 3ου ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Λαμπράκη Χριστίνα, κλ. ΠΕ05, του 8ου Γυμν. Ν. Σμύρνης.
  4. Κάτσικας Χρήστο, κλ. ΠΕ02, του Εσπ. Γυμν. Μοσχάτου, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Μαυρέλη Ιάκωβο, κλ. ΠΕ03, του 4ου ΓΕΛ Καλλιθέας, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
  5. Μιχαλοπούλου Βασιλική, κλ. ΠΕ04.02, του 4ου Γυμν. Π. Φαλήρου, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Αναγνώστη Βικτωρία, κλ. ΠΕ04.02, του 4ου ΓΕΛ Αλίμου,

Εκπρόσωποι Ο.Ι.Ε.ΛΕ. (Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί)

1. Κουρουτός  Μιχάλης, κλ. ΠΕ03 του Ιδιωτικού Σχολείου «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων»

    με   αναπληρωματικό μέλος τον Κάζαγλη Δημήτρη, κλ. ΠΕ11 του Ιδιωτικού Σχολείου

    «Ιόνιος  Σχολή»

2. Γούλας Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ03 του Ιδιωτικού Σχολείου «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου» με   

   αναπληρωματικό μέλος την Κωστούση Ευγενία, κλ. ΠΕ11 που υπηρετεί στη  

    «Γεννάδειο Σχολή»