ΣΥΝΘΕΣΗ    ΠΥΣΔΕ  Δ΄   ΑΘΗΝΑΣ

  1. Βαρελάς  Αριστοτέλης, κλ. ΠΕ18.15, Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος  με αναπληρωματικό μέλος τον Βαμβακερό Ξενοφώντα, κλ. ΠΕ04.02, Διευθυντή του 6ου ΓΕΛ Γλυφάδας
  2. Μεσσάρη Αναστασία, κλ. ΠΕ02, Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου, ως  Αντιπρόεδρος με αναπληρωματικό μέλος τον Ραυτόπουλο Βασίλειο, κλ. ΠΕ04.01, Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Αργυρούπολης
  3. Παντελεάκος Θωμάς, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 3ου ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Μαυραντωνάκη-Καψάλη Κωνσταντίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 1ου ΕΠΑΛ  Αγ. Δημητρίου
  4. Πύρζα Θεοφανή,  εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ20 του 4ου ΓΕΛ Αλίμου, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Αναγνώστη Βικτωρία, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ04.02 του 4ου ΓΕΛ Αλίμου
  5. Δανιήλ Μαρία, κλ. ΠΕ02, εκπαιδευτικός του 2ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Μαυρέλη Ιάκωβο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ03 του 4ου ΓΕΛ Καλλιθέας

Εκπρόσωποι Ο.Ι.Ε.ΛΕ. (Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί)

1. Κουρουτός  Μιχάλης, κλ. ΠΕ03 του Ιδιωτικού Σχολείου «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων» με

    αναπληρωματικό μέλος τον Κάζαγλη Δημήτρη, κλ. ΠΕ11 του Ιδιωτικού Σχολείου «Ιόνιος  

    Σχολή»

2. Γούλας Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ03 του Ιδιωτικού Σχολείου «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου» με ανα-

    πληρωματικό μέλος την Κωστούση Ευγενία, κλ. ΠΕ11 που υπηρετεί στη «Γεννάδειο

    Σχολή»