ΣΥΝΘΕΣΗ    ΠΥΣΔΕ  Δ΄   ΑΘΗΝΑΣ

  1. Βαρελάς  Αριστοτέλης, κλ. ΠΕ18.15, Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος  με αναπληρωματικό μέλος τον Βαμβακερό Ξενοφώντα, κλ. ΠΕ04.02, Διευθυντή του 6ου ΓΕΛ Γλυφάδας
  2. Μεσσάρη Αναστασία, κλ. ΠΕ02, Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου, ως  Αντιπρόεδρος με αναπληρωματικό μέλος την Μαυραντωνάκη-Καψάλη Κωνσταντίνα, κλ. ΠΕ02, του 1ου ΕΠΑΛ Αγ. Δημητρίου
  3. Παντελεάκος Θωμάς, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 3ου ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Λαμπράκη Χριστίνα, κλ. ΠΕ05, του 8ου Γυμν. Ν. Σμύρνης.
  4. Πύρζα Θεοφανή,  εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ20 του 4ου ΓΕΛ Αλίμου, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Μιχαλοπούλου Βασιλική, κλ. ΠΕ04.02, του 4ου Γυμν. Π. Φαλήρου, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
  5. Δανιήλ Μαρία, κλ. ΠΕ02, εκπαιδευτικός του 2ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Κάτσικα Χρήστο, κλ. ΠΕ02, του Εσπ. Γυμν. Μοσχάτου,

Εκπρόσωποι Ο.Ι.Ε.ΛΕ. (Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί)

1. Κουρουτός  Μιχάλης, κλ. ΠΕ03 του Ιδιωτικού Σχολείου «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων» με

    αναπληρωματικό μέλος τον Κάζαγλη Δημήτρη, κλ. ΠΕ11 του Ιδιωτικού Σχολείου «Ιόνιος  

    Σχολή»

2. Γούλας Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ03 του Ιδιωτικού Σχολείου «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου» με ανα-

    πληρωματικό μέλος την Κωστούση Ευγενία, κλ. ΠΕ11 που υπηρετεί στη «Γεννάδειο

    Σχολή»