(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗ ΔΔΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αιτηθεί μετάθεση λόγω υπεραριθμίας, βελτίωση, οριστική τοποθέτηση καθώς και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μετατεθεί στη Δ.Δ.Ε. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ, να επισκέπτονται καθημερινά την ιστοσελίδα μας, http://dide-d-ath.att.sch.gr, προκειμένου να ενημερωθούν για τη συνέχιση της διαδικασίας τοποθέτησης σε οργανικά κενά, η οποία, λόγω εκλογών, έχει ανασταλεί.