Ενστάσεις μέχρι Παρασκευή 6-7-2018 και ώρα 10:00.

Οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ81-82-83-84-85-87-88-89 θα πραγματοποιηθούν με την έναρξη του σχολικού έτους  2018-2019.

xls