Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στη Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν την πιθανότητα να διατεθούν σε άλλα σχολεία λόγω λειτουργικής υπεραριθμίας ή για συμπλήρωση ωραρίου, και δεν έχουν κάνει αίτηση βελτίωσης  το σχολ. έτος 2016-17, να επικοινωνήσουν στα τηλ. 2131617322 (κ. Δημητρίου για τα σχολεία των  περιοχών Καλλιθέας, Ταύρου, Μοσχάτου, Π. Φαλήρου), στα 2131617323 (κ. Μανωλαράκη για τα σχολεία των  περιοχών Άλιμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού, Αγ. Δημητρίου), και 2131617322 (κ. Λαμπρίδη για τα σχολεία των  περιοχών Ν. Σμύρνης και Γλυφάδας), για τον υπολογισμό των μορίων τους.