Παραπομπή: http://politistika-d-ath.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/episkepseis/737-eugen2020

 Γιακουμάτου Τερέζα,

Υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων,

Δ/νση ΔΕ Δ΄Αθήνας,

Τηλ. 213 16 17 348

http://politistika-d-ath.sch.gr