Παραπομπή: http://politistika-d-ath.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2012-10-26-03-02-54/729-oliver-ime

Γιακουμάτου Τερέζα,

Υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων,

Δ/νση ΔΕ Δ΄Αθήνας,

Τηλ. 213 16 17 348

http://politistika-d-ath.sch.gr