....τη συμμετοχή μαθητών/τριών από σχολικές μονάδες ευθύνης τους στο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο: «Παιχνίδι Προσομοίωσης Έναρξης Νέας Επιχείρησης δια της Ανάπτυξης Εικονικών Επιχειρήσεων» που υλοποίησε  στις 21/04/2015 από τις 9.30π.μ. έως 15.30 μ.μ. το  Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών στο χώρο του, στο πλαίσιο του έργου  «Ενισχύοντας τις Επιχειρηματικές Προθέσεις των Νέων» σε συνεργασία με την  κα Ιωάννου εκ μέρους του εργαστηρίου Στρατηγικής & επιχειρηματικότητας, των Διευθύνσεων των σχολικών μονάδων στις οποίες φοιτούν οι μαθητές/τριες & της σύμφωνης γνώμης των γονέων τους.  Οι ανωτέρω Υπεύθυνες ήταν  παρούσες και παρακολούθησαν  όλες τις δραστηριότητες του εν λόγω  βιωματικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου. Η ομάδα των μαθητών/τριών που συμμετείχε με επιτυχία στις δραστηριότητες του εργαστηρίου από την πλευρά μας ανήκει στο μαθητικό δυναμικό του 4ου ΓΕΛ Ν. Σμύρνης.