Παρακαλούνται πολύ οι Διευθυντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς για τα σεμινάρια με θέμα:Δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων web (blog και wiki)”, τα οποία θα πραγματοποιηθούν Δευτέρα 27 Απριλίου και την Τρίτη 28 Απριλίου στο 2ο ΓΕΛ Αλίμου, γιατί θα πρέπει να ανακοινωθούν έγκαιρα τα ονόματα των συμμετεχόντων.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια έχουν αποσταλεί στα σχολεία από τη Δ/νση, την Τετάρτη 1 Απριλίου.

                                                                   Μάρα Δρακοπούλου

                                                                                 Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας                                                                                                                          Δ.Ε Δ΄Αθήνας