Οριστικές Τοποθετήσεις σε excel

Η Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας θα γίνει στο σχολείο τοποθέτησής σας. ΟΙ σχολικές μονάδες θα είναι ανοικτές κάθε Τετάρτη.