Παρακαλούμε όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν στη ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας, να παρουσιαστούν την Τρίτη 30/6/2020 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, Λ. Συγγρού 165, στον 4ο όροφο, από τις 9:00 έως τις 14:00 για ανάληψη υπηρεσίας.

Από το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας