Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ να κάνουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση μέχρι την Τρίτη 28-02-2017. Η αίτηση γίνεται στο παρακάτω link  https://teachers.minedu.gov.gr/

Στη Διάθεσή σας