Για τον Πίνακα κατανομής ωρών σε ΣΚΑΕ, πατήστε ΕΔΩ

 Για την Πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ

Για τον Πίνακα ΣΚΑΕ, πατήστε ΕΔΩ

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στοΟλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

                               από Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

                               έως και Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021