Οι αναπληρωτές πρέπει να παρουσιαστούν στα σχολεία της τοποθέτησής τους (σχολείο με τις περισσότερες ώρες) και να κάνουν πράξη ανάληψης, η οποία θα σταλεί στη Δ/νση.

zip