Σας ενημερώνουμε ότι η  Διεύθυνση ΔΕ Δ' Αθήνας μεταφέρθηκε στη Λεωφόρο Συγγρού 165, από όπου θα γίνεται και η παραλαβή των κλειδιών για τις θερινές εφημερίες των σχολείων.